herbs

Trifala
"ilgumžības formula"

Uztura bagÄtinÄtÄjs imunitÄtei, gremošanai, aknu un reproduktÄ«vai veselÄ«bai. LeÄ£endÄra ÄjurvÄdiskÄ formula. Trifalas sastÄvÄ vienÄdÄs daļÄs ir trÄ«s dažÄdu mirobalÄnu koku augļi. ŠÄdÄ kombinÄcijÄ preparÄtam nav nekÄdu blakÅu. Trifala atjauno visas Ä·ermeÅa sistÄmas un audus. Izvada toksÄ«nus no visÄm organisma sistÄmÄm (asinis, muskuļi un taukaudi, gremošanas sistÄma). Ir bagÄtÄ«gs C vitamÄ«na avots. AttÄ«ra asinsrites kanÄlus, veicina koordinÄciju starp psihes funkcijÄm, uzlabo dzelzs un kalcija asimilÄciju, veicina olbaltumvielu sintÄzi un spÄcina muskuļus
Emblika, Äebula un belerika ir dabÄ«gie antioksidanti. Antioksidanti aizsargÄ Ä·ermeÅa audus un orgÄnus, šÅ«nas, membrÄnas un lipÄ«dus no oksidÄcijas izraisÄ«tiem bojÄjumiem.
Belerika un Äebula veicina normÄlu holesterÄ«na lÄ«dzsvaru, sirds un asinsvadu sistÄmas veselÄ«bas uzturÄšanu, elpošanas trakta veselÄ«bu. PalÄ«dz uzturÄt gremošanas traktu bez parazÄ«tiem, saglabÄt gremošanas darbÄ«bu, gremošanas komfortu un normÄlu vÄdera izeju; veicina zarnu tranzÄ«tu, peristaltiku, labu gremošanu, nostiprina imÅ«nsistÄmu. Emblika un Äebula stiprina organisma dabiskÄs aizsargspÄjas. Belerika veicina galvas un matu veselÄ«bas saglabÄšanu, palÄ«dz uzturÄt redzi, aizsargÄt aknas. Äebula: PalÄ«dz aizsargÄt šÅ«nas pret novecošanÄs procesu, stabilizÄt un uzturÄt Ädas veselÄ«bu, uzturÄt spÄcÄ«gu libido un reproduktÄ«vo orgÄnu veselÄ«bu, veicina veselÄ«gas urÄ«na sistÄmas uzturÄšanu, aknu veselÄ«bu. TÄs rÅ«gtÄs un savelkošÄs Ä«pašÄ«bas veicina žultspÅ«šÄ¼a funkcionÄšanu. TÄs savelkošas Ä«pašÄ«bas palÄ«dz saglabÄt mitruma lÄ«dzsvaru degunÄ, rÄ«klÄ un plaušÄs. PalÄ«dz uzturÄt normÄlu glikozes lÄ«meni asinÄ«s. AtdzÄ«vina gremošanas uguni.  Nervu sistÄmas uzturÄšana. Atbalsta garÄ«gÄs funkcijas kopumÄ. Tai piemÄ«t antistresa iedarbÄ«ba. PalÄ«dz saglabÄt izturÄ«bu un enerÄ£ijas lÄ«meni.

Iedarbība:
atjaunojoša, imÅ«nstimulators, pretdiabÄta, veicina gremošanu, viegla vÄdera izeju mÄ«kstinoša, mazina gÄzu veidošanos. Palielina spermas daudzumu, sekmÄ veselÄ«gu matu augšanu, veicina intelektu, uzlabo redzi, mazina gļotÄdu kairinÄjumu.

IndikÄcijas:
tūska, elpas trūkums, tuvredzība, toksīnu izvade.

SastÄvs:
Produkts satur ÄrstniecÄ«bas augu augļu apvalku pulveri: Emblica officinalis -â daļu, Terminalia chebula -â daļu, Terminalia belerica -â daļu.

Lietošana:
pulveris: pa 1 tÄjkarotei 2 reizes dienÄ, rÄ«tos un vakaros; uzdzert Å«deni.
tabletes: pa 1-2 tabletes dienÄ uzdzerot siltu Å«deni.

VislabÄkÄ iedarbÄ«ba kopÄ ar Isabgolu pÄc šÄdas shÄmas: 2 dienas Trifala, vienu dienu Isabgols.

ražotajs un izplatÄ«tÄjs:  
Vedic Institute of Healthcare and Research SIA
Slokas iela 69b, JÅ«rmala, LV 2015, Latvija 
tÄlrunis: +371 26300422, e-pasts: 
atsauksmes@herbs.lv
www.pureherbs.lv