herbs

Manduki
“smadzeÅu toniks”

Ši preparÄts ir visvairÄk zinÄms zem varda Gotu Kola.

IndikÄcijas:
Slikta atmiÅa un prÄta koncentrÄcija, bezmiegs. Mandukaparni ir vÄrtÄ«gs lÄ«dzeklis psihisku un smadzeÅu asinsrites saslimšanu ÄrstÄšanai, ieskaitot epilepsiju. PalÄ«dz pie insulta, atmiÅas zuduma, sliktas koncentrÄšanÄs spÄjas un pie uzmanÄ«bas deficÄ«ta sindroma. Lieto pie hroniskÄm Ädas saslimšanÄm (tostarp arÄ« pie lepras), venÄriskÄm slimÄ«bÄm, malÄrijas, varikozÄm vÄnÄm, ÄÅ«lÄm, pie nervu darbÄ«bas traucÄjumiem un vecuma izmaiÅÄm. ÄrÄ«gi Mandukaparni izmanto pie sasprÄgÄjušÄm lÅ«pÄm, herpes izsitumiem, pie lepras, skrofulozes, seborejas dermatÄ«ta, ekzÄmas, psoriÄzes un insektu kodumiem.
Iedarbība:
imÅ«nmodulators, uzlabo psihes darbÄ«bu, sekmÄ asinsriti apakšÄjÄs ekstremitÄtÄs, veicina dzÄ«šanas procesus, uzlabo galvas smadzeÅu asinsriti, darbojas kÄ adaptogÄns, piemÄ«t nomierinoša iedarbÄ«ba, ir antioksidants, tÄtad, ir labvÄlÄ«ga iedarbÄ«ba pie neiroloÄ£iskiem stÄvokļiem, ko izraisÄ«juši brÄ«vie radikÄļi. Tas ir atjaunojošs urÄ«ndzenošs augs, kas izvada toksÄ«nus, mazina iekaisumu un drudzi, veicina dzÄ«šanas procesus un spÄcina imunitÄti; uzlabo atmiÅu un lÄ«dzsvaro nervu sistÄmu. TÄdÄjÄdi, šis augs derÄ«gs vecÄka gadagÄjuma cilvÄkiem.
SastÄvs:
Centella asiatica
Lietošana:
pa
½ tÄjkarotei trÄ«s reizes dienÄ; uzdzert Å«deni.

Ražotajs un izplatÄ«tÄjs:   
Vedic Institute oh Healthcare and Research SIA 
tÄlrunis: +371 26300422
e-pasts: 
atsauksmes@herbs.lv
mÄjas lapa: www.herbs.lv, www.pureherbs.lv